Antandroy

Podobně jako Bara, také příslušníci kmene Antandroy, dnes žijící na samém jihu Madagaskaru, bývali kdysi nomády s početnými stády dobytka. Ten pro ně hraje veledůležitou roli i dnes. Snem každého muže je mít co nejvíce kusů dobytka. Není tak výjimečné, že stáda mužů kmene Antandroy čítají i několik tisíc kusů zebu.

Antandroyové věří v dobré a špatné duše – tomuto kultu říkají kokolampo. U kmene Antandroy existuje řada fady. Např. je zakázáno, aby žena dojila krávu. Nebo je fady, aby děti říkaly jméno svého otce, nebo aby říkaly názvy částí jeho těla. Pokud chtějí např. mluvit o hlavě svého otce, musí říct „to, co je na jeho vršku“, nebo o noze svého otce jako o „tom, čím se pohybuje“.

Antandroyové jsou polygamní – muž může mít i víc než 10 manželek. Ženy tu nemají takovou hodnotu jako muži. Když muž zemře, všechna jeho zvířata musí být zabita – je zakázáno dědictví. Pozůstalí prodají jen několik málo zebu, aby měli peníze na nákup materiálu na stavbu hrobky. Hrobky kmene Antandroy jsou mohutné stavby, podobné hrobkám Mahafalů (také se jim říká fanesy). V hrobce je pak uloženo jen to jediné tělo.

Zbývající kusy dobytka se postupně zabíjejí a jedí – pozvána je široká rodina, přátelé i vesničané. Pozůstalí však toto maso jíst nesmějí! Lebky zebu s rohy jsou pak položeny k hrobce – jedna hrobka Antandroy tak může mít i tisíce rohů zebu.