Hmyz a bezobratlí

Druhová rozmanitost hmyzu na Madagaskaru je velmi pestrá. Najdete tu ty nejpodivnější tvory, jaké si vůbec dovedete představit. Z bezobratlých se na Madagaskaru vyskytují např. štíři a krabi.

Tuto stránku pro vás teprve připravujeme.