Národní parky a rezervace Madagaskaru

Přestože se dnes o Madagaskaru často hovoří ve spojitosti s ničením přírody, najdeme tu národní parky, rezervace i jiná chráněná území, a to v poměrně velkém počtu. Všechny chráněné oblasti Madagaskaru se však musejí potýkat s problémem ilegální těžby dřeva, ničením přírody, nebo dokonce lovem lemurů a dalších unikátních živočichů. Vzhledem k obrovskému stupni biodiverzity a endemismu je tedy ochrana madagaskarské přírody veledůležitým úkolem.

V roce 2003 tehdejší madagaskarský prezident Marc Ravalomanana více než ztrojnásobil rozlohu chráněných území na Madagaskaru ze 17.000 km2 na 60.000 km2, tedy z celkových 3 % na 10 %.

Madagaskarské národní parky na seznamu UNESCO

Na Madagaskaru je dnes 21 národních parků. Jedním z nejznámějších je národní park Tsingy de Bemaraha s úchvatným skalním lesem. Park je od roku 1990 na seznamu UNESCO. O dalších 6 madagaskarských národních parků rozšířilo UNESCO svůj seznam v roce 2007 – jednalo se o národní parky Andringitra, Ranomafana, Andohahela, Zahamena, Masoala a Marojejy.

Přírodní rezervace na Madagaskaru

Kromě národních parků má Madagaskar ještě asi 26 rezervací s různým stupněm ochrany. Některé rezervace přímo navazují na národní parky a rozšiřují tak celkovou plochu každého chráněného území. Mezi nejpodivuhodnější rezervace na Madagaskaru patří Kirindy a Analamazaotra.

Soukromé přírodní rezervace

K ochraně madagaskarské přírody napomáhají i soukromé přírodní rezervace, jako např. Ialatsara, Palmarium nebo Berenty, které jsou však zcela odkázány samy na sebe a příjmy z turismu – od malgašské vlády nedostávají žádnou finanční podporu. Zvířata tu žijí zcela volně, přitom je však můžete dobře pozorovat, často ještě snadněji než v přírodě v národních parcích.

Rezervace spravované místními komunitami

Obdivuhodné jsou také nejrůznější komunitní rezervace. Jedná se o místa, která se sami a dobrovolně rozhodli chránit místní obyvatelé, často velmi chudí, kteří si uvědomili turistický potenciál přírody, která je obklopuje. Velmi zdárným příkladem takovéto komunitní rezervace je park Anja.