Pevnost Manda

Král Radama I. nechal vybudovat na pěti místech ostrova mohutné pevnosti, které měly Madagaskar chránit před piráty a obchodníky s otroky. Nedaleko městečka Foulpoint (Mahavelona) severně od Toamasiny na východním pobřeží se zachovala jediná z nich – pevnost Manda (Fort Manda).

Manda má kruhový tvar o průměru 70 m. Její zdi jsou vysoké až 8 m a místy jsou silné až 6 m. Jako stavební materiál byl ke stavbě pevnosti použit korál, písek a vejce. Místní tvrdí, že na stavbu bylo spotřebováno na 150 tisíc vaječných bílků, které fungovaly podobně jako cement.

Stavba pevnosti trvala 8 let. Poté byla využívána jako sídlo vojenského guvernéra Rafaralahy. Uprostřed pevnosti bylo několik budov, poskytující zázemí vojákům, ale také např. vězení. V pevnosti mohlo najednou přebývat až 25 tisíc vojáků.

Síle francouzských okupantů však Merinové čelit nedokázali a v roce 1898 Manda padla do rukou Francouzů. Legenda praví, že když Francouzi připluli, nenašli v pevnosti už žádného Merinu – všichni prý utekli tajným podzemním tunelem.

V roce 1950 byla pevnost částečně rozebrána a materiál byl použit ke stavbě místní silnice.

Dnes se lze v pevnosti volně procházet. Je tu i několik kanónů, které Radama I. Dostal od svých britských spojenců.

Z horních hradeb Mandy jsou pěkné výhledy do okolní krajiny.

Malgašské slovo „manda“ znamená v překladu pevnost, takže spojení Fort Manda je vlastně špatné, nicméně se vžilo a běžně se dnes používá.

Pevností provází nadšený průvodce Fidel, který se za drobný příspěvek rád rozvypráví o bouřlivé historii pevnosti Manda.

Přečtěte si více o historii Madagaskaru.