Lemuři

Snad nejcharismatičtějšími zvířaty Madagaskaru jsou lemuři. Známe je ale dobře? Nejběžnějšími druhy lemurů, které můžete při návštěvě některé z českých zoo spatřit, je lemur kata, lemur tmavý nebo vari černobílý. Představte si ale, že do dnešních dnů bylo na Madagaskaru objeveno 101 druhů lemurů! A drtivou většinu z nich nenajdete v žádné zoo na světě. To je také důvod, proč se vypravit na Madagaskar. Uvidíte tu lemury, o jejichž existenci jste doposud možná vůbec netušili…

Lemuři patří do podřádu poloopic a většina jich žije na stromech. Charakteristickým znakem lemurů je protáhlý obličej nebo třeba „zubní hřebínek“ – zuby v přední části spodní čelisti připomínají svým uspořádáním hřeben, kterým si lemuři pročesávají srst. K tomu navíc používají i speciálně uzpůsobený druhý prst s drápkem – všechny ostatní prsty mají nehet plochý. Také chování lemurů je zajímavé – dominantní bývají samice a některé noční druhy mají schopnost hibernace (příslušníci rodu Microcebus). Základním komunikačním prostředkem pro lemury jsou zvuky a pachy (vylučované pachovými žlázami).

Dnes žijící lemury rozdělujeme do 5 čeledí:

1) Čeleď indriovití (Indriidae): 19 druhů lemurů ve třech rodech: indri (Indri), avahi (Avahi) a sifaka (Propithecus)

2) Čeleď lemurovití denní (Lemuridae): 21 druhů lemurů v pěti rodech: Hapalemur, Prolemur, Lemur, Eulemur a Varecia

3) Čeleď lemurovití noční (Lepilemuridae): 26 druhů lemurů v jednom rodě: Lepilemur

4) Čeleď makiovití (Cheirogaleidae): 30 druhů lemurů v pěti rodech: Microcebus, Allocebus, Cheirogaleus, Phaner a Mirza

5) Čeleď ksukolové (Daubentoniidae): 1 jediný žijící druh, jímž je unikátní ksukol ocasatý neboli aye-aye (Daubentonia madagascariensis)

Sifaka

Snad nejroztomilejšími lemury jsou sifakové (rod Propithecus). Dlouhými skoky ze stromu na strom mohou snadno překonat vzdálenost až 10 m! Pohled na hrající si rošťáky sifaky patří k tomu nejzábavnějšímu, co na Madagaskaru můžete zažít. Sifaků je na Madagaskaru 9 druhů, jejichž zbarvení se liší dle druhu od zcela bílé, přes různé kombinace bílé a kaštanové, až po zcela černou. Se sifaky se lze setkat po celém Madagaskaru ve volné přírodě i v soukromých lemuřích parcích.

Tajemný původ lemurů na Madagaskaru

Stejně jako zbytku světa vládli ještě v době před 65 mil. let Madagaskaru dinosauři. Z dnešních zvířat žijících na ostrově tu vedle nich žilo jen několik malých plazů, obojživelníků a bezobratlých. Ani po vyhynutí obřích praještěrů způsobeném pádem meteoritu před 65 mil. let se tu nevyskytovali žádní savci, tedy ani lemuři!

Jak a kdy se tedy lemuři na Madagaskaru objevili? Výzkumy DNA dnešních lemurů ukazují, že jejich první předchůdci se na ostrov dostali teprve před 60 mil. let – na Madagaskar „připluli“ z kontinentální Afriky, kterou v té době bičovaly každoročně od ledna do března silné monzunové deště. Řeky se prudce rozvodňovaly a strhávaly celé břehy i se stromy, aby je nakonec vyvrhly na východě do Indického oceánu.

V tu chvíli přišly do hry silné mořské proudy, které v té době směřovaly od západu na východ – tedy od Afriky k Madagaskaru. Před 60 mil. let se takto do moře dostal i strom, v němž měli své doupě prapředci dnešních lemurů. A pravděpodobně to byly pouze dvě oplodněné samičky! Mořské proudy a náhoda způsobily, že se tito pravěcí trosečníci dostali až na Madagaskar. Dnes by taková událost vůbec nemohla nastat – mořské proudy v těch místech totiž proudí opačně, tedy od Madagaskaru směrem na západ…

Jak ovšem mohli živočichové přežít tu několikatýdenní cestu dlouhou na 500 km bez vody a potravy? Odpověď nalézáme u některých druhů lemurů, kteří dnes na Madagaskaru žijí. Jsou to noční lemuři rodu maki (Microcebus), kteří mají schopnost v období sucha a nedostatku potravy upadnout do stavu podobnému hibernaci. Tento jev je u primátů zcela ojedinělý.

Proč žijí lemuři jen na Madagaskaru?

V době před 60 mil. let se Madagaskar nacházel mnohem jižněji než dnes (a stále se každoročně posune asi o dva centimentry na sever). Byla to vyprahlá pustina s žhnoucími proudy vzduchu, kde téměř vůbec nepršelo. Aby tu přežili, museli se živočichové, kteří se na ostrov po moři dostali, místnímu nevlídném prostředí přizpůsobit. To se jim nakonec podařilo. Díky posouvání na sever se Madagaskar dostal do oblasti tropů, získal víc vláhy, vyrostly první pralesy a z ostrova se mohl stát lemuří ráj – postupně se vyvinuli až do dnešních více než 100 druhů. Proč ale lemuři nežijí v Africe, když odtamtud pocházejí? Na rozdíl od Madagaskaru se v Africe začali vyvíjet jiní primátí savci, kteří nakonec byli úspěšnější a lemuři jim nemohli konkurovat. I dnes však v Africe najdeme nejbližší příbuzné lemurů – komby. Komby i lemuři patří do podřádu poloopic.