Stromy Madagaskaru

Má se za to, že před příchodem lidí z jihovýchodní Asie, byl Madagaskar z velké části porostlý lesy. Dnes tu však najdeme už jen zbytky rozmanitých typů původních lesů. Na Madagaskaru rostou stromy stálezelené i stromy opadavé.

Stálezelené stromy jsou charakteristické pro tropické deštné lesy. Jedinými stálezelenými stromy rostoucími mimo deštné pralesy Madagaskaru je devět druhů mangrovníků, několik druhů sukulentních stromů (jihozápad ostrova) a stromy zvané tapia (Uapaca bojeri), jejich plody jsou jedlé. Jejich listy žere endemický druh bource a strom je odolný proti ohni (národní park Isalo). Všechny ostatní druhy jsou stromy opadavé – během období sucha jejich listy uschnou a spadnou na zem.

Běžným stromem v madagaskarských lesích je druh fíkusu (Ficus), kterému se příznačně přezdívá „škrtič“. Strom vyklíčí vysoko na větvi cizího stromu, roste směrem dolů až k zemi, kde obepne a sevře svou oběť, která postupně odumře. Nakonec vznikne jen jakýsi dutý, spletitý kmen parazitujícího fíkusu.

V lesích na západě Madagaskaru rostou bobovité stromy Dalbergia a Cassia, charakteristické svými dlouhými lusky s velkými semeny a zvláštní symbiózou s bakteriemi, které poskytují hnojivo jejich kořenům. Rozvalité banyánovníky (Ficus) a mohutné tamarindy (Tamarindus indica) tvoří galeriové lesy podél řek na západě a jihu ostrova.

Nejoslavovanějšími stromy Madagaskaru jsou však baobaby (Adansonia), které rostou jen v sušších částech na západě a severu ostrova.

Více informací o baobabech se dočtete zde.

Odlesňování Madagaskaru

Vlivem tradičního způsobu hospodaření tavy (vykácet – vypálit) je dnes krajina ve vnitrozemí Madagaskaru výrazně odlesněna a prostoupena silnou erozí bizarních tvarů (tzv. eroze typu lavaka). Lesní remízky v údolích mezi kopci tvoří hlavně nepůvodní eukalypty (Eucalyptus) a kvajava (Psidium). Na topné dřevo se uměle vysazují také borovice.

Odlesnění Madagaskaru

Invazivní druhy rostlin

Kromě eukalyptů, kvajavy a borovic jsou na Madagaskaru rozšířeny také nepůvodní invazivní rostliny, např. Datura (durman neboli „andělská trumpeta“), nebo Calotropis procera („sodomské jablko“), která svými toxiny dokáže otrávit půdu, takže na ní už nic jiného nevyroste (okolí města Antsiranana). V suchých oblastech západního a jihozápadního Madagaskaru se daří také invazivní opuncii. V minulosti arabští obchodníci přivezli na Madagaskar africký druh baobabu Adansonia digitata a vysazovali ho, aby vytyčoval ulice. Tento druh baobabu pak na ostrově zcela zdomácněl.