Suchý opadavý les

Suchý opadavý les se kdysi vyskytoval na většině území západně od centrální vrchoviny Madagaskaru. Dnes už z něj můžeme obdivovat jen zbytky, a to na samém západě ostrova. Oproti deštným lesům na východě Madagaskaru se v suchém opadavém lese vyskytuje mnohem méně druhů, zato s vyšším stupněm endemismu.

Stromy v suchém opadavém lese dosahují výšky od 12 do 20 m. Během 7-8 měsíců sucha jsou zcela bez listí. To začíná znovu rašit koncem dubna. Do opadaného suchého podrostu se ukrývá řada menších živočichů (žáby, plazi, bodlíni), kteří zde přečkávají období sucha a čekají na příchod příštích dešťů. Na západě ostrova dominují suchému opadavému lesu baobaby. Suchý opadavý les můžete vidět např. v rezervaci Kirindy, Berenty nebo v národním parku Ankarafantsika.

Na některých oblastech západního a severního Madagaskaru je exponovaná zerodovaná podkladová vápencová hornina – jedná se o oblasti zvané tsingy. I tady shazují stromy v období sucha své listy. Protože tu však chybí svrchní půda, která by nasákla vláhu, rostliny se tu navíc musely vyrovnat s totálním vysoušením.

Vyskytují se tu rostliny jako cyphostemma, pachypodium, euforbia, aloe a kalanchoe. Kořeny rostlin, jejichž zelené části vykukují z šedých tsing, sahají často i několik desítek metrů hluboko, aby v zemi našly vodu. Toto prostředí je typické pro krasové oblasti národního parku Tsingy de Bemaraha, národní parky Ankarana a Nomoroka, ale také pro pískovcové kaňony v národním parku Isalo.

Cyphostemma

Rod Cyphostemma zahrnuje přes 300 druhů rostlin, z nichž jen několik málo je sukulentních. Celkem 24 druhů se vyskytuje na Madagaskaru. Druh Cyphostemma sakalavense se vyskytuje na vápencových formacích tsingy na západě Madagaskaru. Má kmen připomínající tvarem láhev, který může dosahovat výšky až 3 m.