Ambohimanga

Královský vrch Ambohimanga je situovaný přibližně 25 km severovýchodně od Antnanariva. Ambohimanga je nejvýznamnější symbol kulturní identity lidí kmene Merina a nejzachovalejší památka z předkolonizačního období.

První zmínka o tomto místě pochází z 15. století. V překladu Ambohimanga znamená „modrý kopec“ a je jedním z 12 posvátných kopců obklopujících Antananarivo, na nichž jsou vystavěny historicky důležité stavby. Kopec Ambohimanga je vysoký 1468 m a obklopuje ho pás lesa – pozůstatek původního primárního lesa, který dřív pokrýval celou tuto centrální vrchovinu.

Král Andrianampoinimerina

Od roku 1787 nastoupil na trůn nejslavnější král Andrianampoinimerina (1745–1810). Snil o sjednocení všech malgašských kmenů do jediného silného království. Za jeho života se mu to však podařilo jen částečně. Přesto jako král zavedl mnoho inovací a započal novou éru. Barterově obchodoval se západními mocnostmi. Za jeho vlády měly všechny klany na kopci Ambohimanga své příbytky. Museli dodržovat pravidlo čistoty ulic. Vdovy a sirotci dostávali příděly rýže. Okolní les byl chráněn, nesměl se vypalovat. V té době to byly revoluční myšlenky. Jméno krále Andrianampoinimeriny se dá také proto přeložit jako „ten, jenž navždy zůstane v srdcích Merinů“.

Král Radama I. a jeho následovníci

Jeho syn Radama I. (1793–1828) přesunul královské sídlo do Antananariva a Ambohimanga ztratila svůj statut hlavního města říše. Radamovi I. se podařilo dokončit dílo jeho otce – sjednotit všechny malgašské kmeny do jednoho suverénního království – Imerina. Po jeho smrti v roce 1828 nastoupila na trůn jeho manželka – královna Ranavalona I., která nechala zlikvidovat každého potenciálního konkurenčního vládce (manželky, syny, matky). Vládla krutě až do roku 1861 – uvádí se, že za více než 30 let své vlády nechala umučit či zavraždit tisíce lidí, včetně připluvších západních námořníků. Po této krutovládkyni následovali panovníci Radama II., Rasoherina a Ranavalona II. Poslední královnou Ambohimangy byla Ranavalona III., která pak byla donucena vzdát se vlády ve prospěch francouzských kolonizátorů.

Dům krále Andrianampoinimeriny

Dnes představuje Ambohimanga nejlépe dochovaný palácový komplex na Madagaskaru. Centrem je dům krále Andrianampoinimeriny (palác Mahandrihono) se sedlovou střechou, který byl celý postaven z palisandrového dřeva. Dům tvoří jediná místnost, bez jakéhokoli náznaku honosnosti. Uvnitř se nachází manželská postel a další samostatné lůžko na patře pro krále. Zdi zdobí stará kopí, nože a původní konvice a nádoby. V polovině výšky domku je malá dřevěná plošina, jejímž účelem bylo poskytnout Andrianapoinimerinovi skrýš v případě příchodu nezvaných hostů. V takovém případě se hostům věnovala jeho manželka a oficiálně „nepřítomný“ král tajně pozoroval a odposlouchával, co se děje dole. Když král seznal, že by sám rád hosty přivítal nebo chtěl dát najevo, že hosté mohou zůstat, hodil dolů na pravou stranu od své manželky malý kamínek.

Dnes se do domu může vstoupit jen pravou nohou napřed. A když se z domu odchází, tak jen pozpátku a levou nohou napřed. Je to tradiční královský zvyk a dodnes se tu udržuje.

Víkendový palác královny Ranavalony I.

V těsné blízkosti domu Andrianampoinimeriny si nechala postavit svůj víkendový palác krutá královna Ranavalona I. Palác má dvě části – Tranofitaratra a Fandriampahalemana. Dodnes tu lze spatřit původní staré postele, pohovky, šatní skříň a další nábytek z 18. století.

Hroby malgašských králů

Za oběma stavbami se nachází řada hrobů (dřevěných domků), které sloužily k pohřbívání slavných panovníků. Dodnes tu místní lidí nosívají obětní dary předkům (např. kuře, sladkosti nebo rum).

Další stavby komplexu Ambohimanga

Severní část palácového komplexu sloužila v dobách králů jako soudní dvůr a místo ohlášení nového panovníka. Malgaši tvrdí, že Andrianapoinimerina nebyl vyšší než 145 cm, proto když mluvil k lidem, vždy potřebovat nějaké vyvýšené místo. Pro tento účel sloužila skála ve stínu posvátného stromu. Nedaleko se nachází také uměle vybudovaná nádrž Amparihy, která sloužila k rituálním očistným koupelím.

Brány do Ambohimangy

Palácový komplex býval kdysi obklopen několika různými zdmi a příkopy, z nichž se dodnes zachovalo jen málo. Mnoho jich zarostlo vegetací nebo se za ty stovky let rozpadlo. Vnější zeď je vybavena sedmi branami, z nichž každá měla svůj význam a funkci. Nejdůležitější jsou tři z nich – jedna na východě (Ambatomitsangana), druhá na západě (Andakana) a třetí je brána králů (Ambavahaditsiombiomby). Tento název se dá přeložit jako „žádný dobytek tudy nesmí projít“. Dvě další brány (Mandrivahiny na severovýchodě a Amboara na severu) byly výlučně využívány k přepravě mrtvých. Na jihu a jihozápadě jsou brány Ampitsaharana a Andranomatsatso, které sloužily především jako strážní body. Sedmá a poslední brána je Antsolatra.

Za vlády krále byly všechny tyto brány na noc zavírány obrovským kamenným diskem zvaným vavahady, vážícím až několik tun. Legenda praví, že aby bylo možné s diskem u královské brány pohnout, bylo zapotřebí až 70 vojáků.

Ambohimanga na seznamu UNESCO

V roce 2001 byla Ambohimanga zapsána na seznam UNESCO. Dodnes má Ambohimanga pro lid Merina zcela výjimečný význam, je to pro ně nejposvátnější místo jejich předků a symbol kulturní identity. Několikrát do roka sem lidé konají procesí, aby svým předkům vzdali čest a poprosili je o požehnání pro své rodiny. Obětní dary přinášejí pod posvátný strom aviavy na nádvoří Fidasiana-Bevato.

Bohužel, mnoho turistů se dnes do Ambohimangy nevypraví. Přesto je velmi zajímavé vidět, jak králové na Madagaskaru kdysi žili. Nejzajímavějším je právě dům Andrianampoinimeriny.

Přečtěte si více o historii Madagaskaru.

Ambohimanga – mapa

[mappress mapid=“41″]