Baobaby

Baobab je mezi stromy skutečná hříčka přírody. Jakoby oteklý kmen vysoký až 30 m a koruna s krátkými pokřivenými větvemi činí z baobabu bezesporu nejcharismatičtější strom Madagaskaru. Není divu, že v myslích lidí je Madagaskar spojený právě s baobabem.

Madagaskar je pro baobaby zemí zaslíbenou. Roste tu sedm z osmi druhů baobabů, které dnes rozeznáváme. Z toho 6 druhů neroste nikde jinde na světě. Jeden druh roste i v Africe a jeden výhradně v Austrálii (i tak se má však za to, že se tam dostal po moři z Madagaskaru zhruba před 10 mil. let).

Baobab je dokonale přizpůsoben nehostinnému suchému podnebí. Dokáže velmi šetrně hospodařit s vodou – jeho kmen funguje jako obrovská houba. V období dešťů nasákne i ze sporadických zdrojů velké množství vody, až se kmen viditelně zvětší. Tuto vodu pak postupně využívá během dlouhého období sucha, které může trvat až 8 měsíců.

Stáří baobabů

Protože je dřevo baobabů porézní a nevytváří letokruhy, jejich stáří se velmi špatně určuje. Vzhledem k úctyhodným rozměrům některých baobabů se dlouho mělo za to, že jsou staré až několik tisíc let. Poslední výzkumy však naznačují, že jen málokterý baobab je starší než 500 let. Skutečným stářím si však není jistý nikdo.

Jak kvete baobab?

Květy baobabů jsou velké a nápadné, rozkvétají však jen při setmění a pouze na jednu noc. Opylovači baobabů jsou strdimilové, hmyz, netopýři a noční druhy lemurů. Plody jsou kulaté až oválné a jejich povrch připomíná hnědou semiš.

Využití baobabu

Semena plodů baobabů jsou plné lidem prospěšných vitamínů, minerálů a antioxidantů a je pro ně široké využití. Jako potravina jsou v Evropě i v USA plně autorizovány. Dřevo baobabů není dost silné, aby se dalo použít ve stavebnictví. Nehodí se ani na otop, takže baobaby zůstávají stát i v oblastech, kde byl okolní les již zcela vykácen. Navíc jsou dospělé stromy poměrně odolné vůči požárům. Odloupnutí kůry nezpůsobuje baobabu žádný problém, protože disponuje vzácnou schopností její regenerace.

Baobab v ohrožení

Přesto zůstává budoucnost madagaskarských baobabů velmi nejistá. Polovina druhů je silně ohrožena, především díky ztrátě prostředí, kde mohou růst. Problém je v tom, že prakticky nevzniká nový baobabí porost. Mladé stromky buď shoří při vypalování, nebo je sežerou zebu. Navíc dva druhy baobabů (Adansonia grandidieri a Adansonia suarezensis) jsou závislé na rozptylu jejich semen zvířaty. Po několik staletí už se však na Madagaskaru nevyskytují zvířata, která by se živila plody bababů a mohla tak tuto roli zastat. Ztráta baobabů by byla obrovskou ztrátou pro celé lidstvo. Navíc jsou na baobabech závislá mnohá dnes žijící zvířata a potažmo i lidé, ať přímo či nepřímo.

Druhy baobabů

Většina madagaskarských druhů baobabů se nachází na západě a jihu Madagaskaru. Tři druhy se pak vyskytují na severu ostrova. I pro experta může být často složité určit druh baobabu. To proto, že vzhled i v rámci jednoho druhu se může značně lišit, v závislosti na prostředí a podmínkách, ve kterém roste.

1) Adansonia grandidieri

Tento majestátní druh baobabu se vyskytuje v oblasti mezi Morombe a Belo sur Tsiribihina. Může dosahovat úctyhodné výšky až 30 m. Asi tři čtvrtě hodiny jízdy severně od města Morondava se nachází chráněná přírodní památka – známá Alej baobabů, tvořená právě druhem Adansonia grandidieri. Baobaby v Aleji patří k těm nejvyšším a mají mohutné hladké kmeny. Tyto stromy byly kdysi obklopeny hustým lesem. Dnes je možné jejich siluety spatřit již z dálky – les byl už dávno vykácen a baobaby jsou dnes obklopeny pastvinami pro dobytek a rýžovými políčky. Stejný druh roste i v oblasti kolem vesnice Andavadoaka, jižně od Morombe. Tady ale tyto baobaby dorůstají jen do výšky 3 m a jsou značně subtilnější.

2) Adansonia za

Vysoký rovný kmen a šedivá kůra u koruny stromu jsou typické pro druh Adansonia za. Jedná se o nejrozšířenější druh baobabu, vyskytující se po celém západě až jihu Madagaskaru. A díky snášenlivosti chladnějšího podnebí se víc než jakýkoli jiný druh objevuje i ve vnitrozemí (např. v národním parku Zombitse-Vohibasia). Jeho plody oválné.

3) Adansonia rubrostipa (Adansonia fony)

Tento druh byl dřív známý pod názvem Adansonia fony. Jedná se o nejmenší druh baobabu preferující písečnou půdu. Vyskytuje se po celém západním pobřeží od Itampolo na jihozápadě po Mahajungu na severozápadě ostrova. V trnité buši mívají tyto baobaby lahvovitý tvar, ale v oblasti suchého opadavého lesa (např. v Kirindy) jsou spíš štíhlejší a rovné. Kůra je načervenalá. Jejich plody mají poměrně tenkou a křehkou slupku, při dopadu na zem se často rozbijí. A to je také důvod, proč se kolem vzrostlých stromů vyskytují shluky malých. Je to dobrý poznávací znak tohoto druhu.

4) Adansonia suarezensis

Jediný druh baobabu vyskytující se na suchém severu Madagaskaru. Je velice vzácný. Charakteristická je pro něj koruna s horizontálně rostlými větvemi a červená kůra.

5) Adansonia perrieri

Tohoto druhu baobabu zbývá už jen několik posledních kusů. Je to tedy jeden z nejvzácnějších stromů na světě. Na rozdíl od jiných druhů baobabů se druh Adansonia perrieri vyhýbá suchému prostředí. Proto se mu také přezdívá „pralesní baobab“. Roste podél břehů potoků tekoucích z národního parku Montagne d´Ambre. Je největší ze všech druhů rostoucích na severu Madagaskaru.

6) Adansonia madagascariensis

Tento baobab se vyskytuje na severozápadě Madagaskaru, od města Mahajunga po město Antsiranana. Patří k nejrvariabilnějším druhům baobabů. Za příhodných podmínek může dorůstat výšky až 20 m (např. baobab u východního vstupu do národního parku Ankarana). Na vápencovém podloží v témže parku však tento druh roste jako nízký, podsaditý strom hruškovitého tvaru. Kůra tohoto druhu je světle šedá, květy tmavě červené. Plody jsou malé, kulaté, méně chlupaté.

7) Adansonia digitata

Africký baobab, který byl na Madagaskar v minulosti zavlečen arabskými obchodníky. Vysazovali ho, aby vytyčoval ulice. Nejznámější strom tohoto druhu roste uprostřed silnice v západní části města Mahajunga na severozápadním pobřeží ostrova, kde slouží jako jakýsi „dopravní ostrov“. S obvodem skoro 12 m je to nejtlustší baobab na Madagaskaru. S druhem Adansonia digitata se můžete setkat i na Arabském poloostrově (např. v jihovýchodní části Ománu).