Vodopády Lily

Vodopády Lily, známé jako Les Chutes de la Lily, leží na řece Sakay, 7 km od městečka Ampefy. První vodopád se nachází hned u malebné vesničky Antafofo. Je vysoký 16 m a široký asi 35 m. K vodopádům se platí drobný poplatek. Ženy a děti z vesnice vám budou nabízet po domácku vyrobené suvenýry – např. opracované vulkanické kameny.

Krajina kolem říčky Sakay je vskutku malebná. Divoká vegetace se střídá s rýžovými políčky. Pokud půjdete po proudu dále asi 20 minut, narazíte na druhý vodopád, který je snad ještě krásnější. Je vysoký 23 m, ale ne tak široký jako ten hned u vesnice Antafofo. Můžete se tu pod ním i vykoupat. Okolní skály jsou tvořeny hexagonálními čedičovými sloupy. Oblast tedy bude obzvláště zajímavá pro geology.

Pověst o utopené dívce Lily

Původ názvu vodopádů Lily sahá podle legendy do historie asi před 40 lety. V této oblasti měl tehdy údajně plantáže běloch, jehož dcera se jmenovala Lily. Jednoho dne tu měla nehodu a zmizela. Její tělo se nikdy nenašlo, proud řeky ho pravděpodobně odnesl. Na její památku se vesničani rozhodli vodopády pojmenovat podle ní – Lily. Někdy se názvem Lily označuje i samotná řeka Sakay.

Vodopády Lily – mapa

[mappress mapid=“30″]