Mokřady a mangrovy

Mokřady a mangrovy jsou velmi důležitými ekosystémy Madagaskaru. Po celém ostrově se vyskytují větší či menší vodní plochy, vytvářející mokřady, které jsou domovem mnoha druhů vodního ptactva. Mokřadům dominují traviny jako papyrus a rákos.

Tyto rostliny jsou typické např. pro jezera Tsimanampetostsa, Alaotra nebo Ravelobe. U břehů jezera Ampitabe na kanálu Pangalanes rostou navíc masožravé rostliny láčkovky, jichž se na Madagaskaru vyskytují dva druhy (Nepenhes madagascariensis a Nepenthes masoalensis).

Na pobřeží, kde tráva ustoupila stromům, vznikly mangrovové porosty se spletí vzdušných kořenů odolných vůči slané mořské vodě. Mangrovy jsou domovem korýšů a mezi jejich kořeny ve vodě se daří rybímu potěru. Na Madagaskaru roste devět druhů mangrovníků a jejich porosty tu jsou silně ohroženým ekosystémem. Prohlédnout si je můžete u města Morondava, v Morombe, v Mangoro (jižně od Anakao), Katsepy a v Marovoay.