Kmen Betsimisaraka

Betsimisarakové jsou druhým nejpočetnějším kmenem na Madagaskaru. Žijí na východním pobřeží ostrova v oblasti mezi Nosy Varika a Antalaha. Jejich kultura byla ovlivněna Evropany, především piráty.

Betsimisarakové pěstují rýži a vanilku. Někdy nosí po domácku vyrobené oblečení utkané z raffie. V minulosti byla jejich společnost vedena mnoha místními vůdci. Tzv. tangalamena je hlavní autoritou v oblasti náboženských rituálů a zvyklostí.

Lidé kmene Betsimisaraka jsou velmi pověrčiví – věří např. v tyto nadpřirozené síly: angatra (duchové), zazavavy an-drano (mořské panny), kalamotro (malý lesní mužíček s dlouhými rozevlátými vlasy, který rád krade z hrnců rýži).

Na severu území Betsimisaraků je zvykem pohřbívat zemřelé do nějakého úkrytu, na jihu do hrobů. Mezi jejich fady patří např. to, že bratr si nesmí potřást rukou se svou sestrou. Nebo mladý muž nesmí nosit boty, pokud je jeho otec stále naživu.

Betsimisaraka lze volně přeložit jako „mnoho nerozdělitelných“.