Mikea

Pod názvem Mikea se neskrývá ani tak samostatný kmen, jako spíš způsob života, zcela ojedinělý v rámci Madagaskaru. Lidé Mikea se toulali suchými opadavými lesy na západě a jihozápadě ostrova.

Rozmanité skupiny lidí podél západního pobřeží Madagaskaru jsou nazývány Mikea. Jejich hlavní oblastí je však les Forêt des Mikea rozprostírající se mezi Morombe a městem Toliára.

Mikeové jsou Malgaši rozdílného původu, kteří si osvojili zvláštní způsob života, a to z několika důvodů, především aby unikli útisku a tlaku ze strany jiných dominantních kmenů a vlád – např. Sakalavů, Francouzů a vlády za 2. Malgašské republiky.