Kmen Tanala

Tanalové, tradiční obyvatelé lesa, obývají vnitrozemské území východně od města Mananara na jihovýchodě Madagaskaru. Pěstují rýži a kávu. Své domy obvykle staví na kůlech.

Tanalové se dělí na dvě skupiny: Ikongo na jihu a Menabe na severu. Na rozdíl od Menabeů si Ikongové vždy uchovali svou nezávislost na Merinech. Pohřební rituály zahrnují i to, že tělo zemřelého je v domě uchováváno až měsíc. Rakve jsou vyráběny z velkých stromů. Když jsou pokáceny, často jim kladou oběti. Ikongové obvykle pohřbívají své zemřelé do lesa, přičemž označují stromy, aby bylo vidět, kde je rakev umístěna.

Tanala lze volně přeložit jako„lidé z lesa“.