Vazimba

Během návštěvy národního parku Tsingy de Bemaraha se setkáte s názvem kmene Vazimba. Kdo tedy byli Vazimbové? Přestože migrace lidí z jihovýchodní Asie započala před zhruba 2500 let, archeologické nálezy nasvědčují, že byl Madagaskar osídlen už mnohem dřív. Prvními lidmi na Madagaskaru byli lovci a sběrači – pygmoidní lidé, kteří se na ostrov dostali z kontinentální Afriky možná už před více 4 tisíci let. A těmto lidem se říká Vazimba.

Tsingy – země duchů Vazimbů

Nově příchozí kmeny, které se usadily ve vnitrozemí ostrova, však Vazimby postupně zatlačily na západ. Vazimbové našli útočiště ve skalním lese známém dnes jako národní park Tsingy de Bemaraha. Odtud pochází také název tohoto místa – tsingy totiž znamená něco ostrého tak, že se po tom nedá chodit bosy.

Vazimbové na Madagaskaru postupně vyhynuli, dodnes však můžeme vidět pozůstatky jejich hrobů v otvorech ve skalních útesech kolem řeky Manambolo, která si tudy razí cestu do Mozambického průlivu. K lidu Vazimba chovají Malgaši dodnes velký respekt.

Nataženým ukazováčkem se neukazuje

V celé oblasti tsing není dovoleno ukazovat na cokoli nataženým ukazováčkem, je to fady. Bylo by to chápáno jako projev neúcty k zemřelým. Je nutné prst ohnout a ukazovat tímto pro nás zvláštním způsobem. Natažený ukazováček je symbolem přísnosti a příkazu, což by bylo s úctou k duchům prapředků zcela v rozporu. Také od turistů se očekává, že to budou respektovat (nebo se o to alespoň pokusí).

S tímto chováním místních obyvatel se můžete setkat v podstatě na celém Madagaskaru. Za chvíli si však na tento zvláštní způsob zvyknete a pravděpodobně se vám i po návratu domů stane, že na něco ukážete ohnutým prstem. No alespoň budete mít doma co vysvětlovat!