Klan Vezo

Často jsou nazývání jako lidé Vezo-Sakalava. Nejsou považováni za samostatný kmen, ale spíš klan kmene Sakalava. Žijí na pobřeží v oblasti mezi městem Morondava na západě až po mys Faux Cap na jihu.

Lidé Vezo používají kánoe vydlabané z kmene stromu, s jedním postranním vahadlem a malou obdélníkovou plachtou. V těchto křehkých plavidlech vyrážejí i daleko na širé moře.

Hrobky Vezo jsou vyhrabány do půdy, obestavěné plotem z dřevěných kůlů. Hlavní z nich jsou zdobeny vyřezávanými postavami s erotickými motivy.

Vezo lze volně přeložit jako „rybáři“.