Kmen Zafimaniry

Zafimaniry je klan čítající přibližně 15 tisíc příslušníků, žijících asi ve stovce různých vesnic, roztroušených mezi oblastmi obývanými kmeny Betsileo a Tanala jihovýchodně od města Ambositra. Jsou to potomci lidí z centrální náhorní plošiny (Hauts Plateaux), kteří se tu usadili na začátku 19. století.

Zafimaniriové jsou známí pro své dřevořezbářské a tesařské dovednosti. Dodnes používají formu stavby domů a jejich dekorací, jak tomu bylo i v minulosti. Své domy staví ze dřeva a rostlinných vláken, s bambusovými stěnami a střechou. Nepoužívají žádné hřebíky a domy lze snadno rozmontovat a přenést z jiné vesnice do druhé.