Kmen Antaisaka

Hlavní oblastí kmene Antaisaka je oblast jižně od města Farafanga, ležícího na jihovýchodním pobřeží, ale v dnešní době jsou Antaisakové rozšířeni po celém Madagaskaru. Pocházejí z kmene Sakalava.

Pěstují banány, kávu a rýži – ale podle jejich zvyku jsou to výhradně ženy, kdo sklízí rýži. Ve společnosti Antaisaka jsou silná tabu v oblasti sňatků. Domy jsou často opatřeny druhými dveřmi směřujícími na východ, které slouží výhradně k vynášení těl zemřelých.

K pohřbívání používají Antaisakové tzv. kibory – jakýsi komunální pohřební dům, přičemž těla bývají nejprve po dva až tři roky vysušována, než jsou zde umístěna.

Antaisakové dříve praktikovali i jedno z nejkrutějších fady na Madagaskaru – zabíjeli dvojčata (více zde).