Kmen Bezanozano

Jejich název je odvozen od způsobu, jakým si upravují vlasy. Jedná se pravděpodobně o jeden z prvních kmenů, které na Madagaskaru vznikly. Dnes žijí v oblasti mezi kmenem Betsimisaraka v nížinách a Merina na náhorní plošině.

Podobně jako Merinové, i kmen Bezanozano praktikuje obřed famadihana. Stejně jako kmeny žijící na pobřeží, i Bezanozanové pijí při svých pohřebních rituálech velké množství rumu (toaka).

Bezanozano lze volně přeložit jako „mnoho malých copánků“.