Mahafaly

Lidé z kmene Mahafaly žijí v polopouštní krajině na jihozápadě ostrova. Má se za to, že do této oblasti dorazili ve 12. století. Mahafalové jsou farmáři, jejichž hlavními plodinami jsou kukuřice, čirok (sorghum) a sladké brambory. Chov dobytka je pro ně druhořadý.

Vlastní samosprávu udržovali Mahafalové až do francouzské okupace koncem 19. století. Kosti svých tehdejších vládců uchovávají dodnes – tento kult je známý jako jiny. Vesnice Mahafalů mívají na svém východním okraji obřadní místo (tzv. hazomanga), kde jsou darovány oběti. Lidem, kteří se obětních rituálů účastní, jsou čela pomazávána krví.

Hrobky kmene Mahafaly bývají vyrobeny z cementu, jsou velmi rozměrné, vyzdobeny naivními malbami (podobně jako ty Sakalavů) a dřevěnými sloupy aloalo. Do těchto sloupů jsou vyřezány výjevy ze života zemřelého. Jsou velmi drahé – jeden sloup aloalo stojí asi půlku zebu. Vršek hrobky zdobí i lebky s rohy zebu. Hrobky Mahafalů jsou nazývány fanesy, což znamená „věčné místo“.